Pareigos Veterinarijos gydytoja
Mokslo laipsnis Veterinarinės medicinos magistras
Specializacijos sritys
  • Chirurgija
  • Rentgenologija
  • Anesteziologija

Patirtis

Teorines žinias bei praktinius įgūdžius gilina Lietuvos ir užsienio organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose bei konferencijose

Praktika ir stažuotės:

Praktika Tierklinik Perchtoldsdorf, Austria, Viena

Praktika Tierklinik Karthaus GmbH, Dülmen, Vokietija

VetPet Veterinarijos Klinika